دوئر

مخزن دوئر دارای فشار و اندازه استاندارد می باشد که مطابق با الزامات اقتصادی و مقدار مصرف، تولید و توزیع می شود. این مخزن از جنس آلومنیوم می باشد. مخزن ...