پالت گاز استیلن

طراحی و ساخت پالت استیلن : گاز استیلن یک گاز اشتعال زا می باشد که در بازه های مختلف غلظت می سوزد . استیلن به‌صورت تجارتی در سیلندر‌های زرد همراه استون ...