مقالات

کاربرد نیتروس اکساید در افزایش شتاب خودرو ها

شتاب دهنده نیتروس اکساید گازی بی رنگ، بی بو، با طعم کمی شیرین که خود مشتعل نمی شود ولی به شعله وری آتش کمک کند. وزن مولکولی این گاز 44 … …

کاربرد های گاز اکسیژن

کاربرد و ویژگی های گاز اکسیژن یکی از عناصر شیمیایی در جدول تناوبی با نشان شیمیایی O که عدد اتمی آن 8 می باشد. این عنصر از خانواده عناصر گروه … …

کاربرد اکسیژن در پرورش آبزیان

نیتروژن در صنعت نفت و گاز گاز اکسیژن در پرورش ماهی ها کاربرد زیادی دارد.  از مرحله تخمک گذاری تا زمان حمل و نقل محصول نهایی برای فروش از گاز … …

کاربرد گاز انتونوکس و نیتروس اکساید در پزشکی

گازهای طبی به گازهايي که طبق استانداردهاي پزشکي براي بيهوشي، درمان بيماران و يا تشخيص بيماري ها توليد می شوند، گازهاي طبي می گویند. واحد گازهاي طبي در بيمارستان ها … …

لیزر در جراحی مغز و اعصاب

گاز کربنیک واژه لیزر به معنی تقویت نور از طریق برانگیختن پرتوها می باشد. اصولا نور لیزر با نورهای معمولی تفاوت فراوانی داشته و کاربرد ویژه ای دارند. اگر بخواهیم … …

خودروهای سوخت هیدروژنی

هیدروژن در صنعت به وسایل نقلیه ای اطلاق می‌شود که سوخت مصرفی برای تولید نیروی محرکه ی موتور آن ها، هیدروژن می باشد. موتورهای هیدروژنی در وسایل پرتاب راکت‌های فضایی، … …