فروش گاز co2، قیمت کربن دی اکسید، خرید گاز دی اکسید کربن، فروش کپسول کربن دی اکسید، قیمت سیلندر co2، قیمت co2 مایع، فروش کربن دی اکسید مایع

گاز کربن دی اکسید

گاز co2 در غلظت پایین بی بو، بی رنگ، اسیدی، دارای واکنش‌پذیری کم، طعم ترش داشته و غیرقطبی محسوب می‌شود. و این گاز به صورت طبیعی در محلول‌های آبی طبیعی ...