گاز هیدروژن،سیلندر هیدروژن،گاز H2، فروش سیلندر هیدروژن،کپسول هیدروژن،خرید هیدروژن، تامین هیدروژن در اصفهان

گاز هیدروژن

نماد شیمیایی H2 و از واژه یونانی hudôr یعنی “آب” و gennen یعنی “تولید کننده” گرفته شده است. یک عنصر شیمیایی با عدد اتمی 1 و جرم اتمی این عنصر ...