کپسول آتش نشانی گاز دی اکسید کربن ( co2 )

مقالات

سیلندرهای اطفا حریق کربن دی اکسید (CO2)

سیلندرهای آتش نشانی CO۲ گاز کربن دی اکسید تخلیه می‌کنند. این گاز به صورت مایع در سیلندرها ذخیره می‌شود و هنگامی که دسته خاموش کننده فشرده می‌شود گاز تحت فشار ایجاد می‌شود و این عمل باعث می‌شود که گاز کربن دی اکسید با سرعت زیاد خارج شود.

Read More