فروش گاز هیدروژن، قیمت سیلندر گاز، خرید گاز هیدروژن، هیدروژن در اصفهان

خودروهای سوخت هیدروژنی

هیدروژن در صنعت به وسایل نقلیه ای اطلاق می‌شود که سوخت مصرفی برای تولید نیروی محرکه ی موتور آن ها، هیدروژن می باشد. موتورهای هیدروژنی در وسایل پرتاب راکت‌های فضایی، ...