فروش پالت هلیوکس، قیمت پالت هلیوکس اجاره پالت هلیوکس در اصفهان،پالت هلیوکس، خرید پالت هلیوکس

پالت گاز میکس

پالت گاز میکس تنفسی پالت هلیوکس ، باندل هلیوکس ، رک هلیوکس برای کپسول غواصی از ترکیب گاز هلیوم، نیتروژن و اکسیژن استفاده میشود که نام تجاری آن تریمیکس  (Trimix) ...