خودرو های هیدروژنی، سوخت هیدروژنی، خودرو های هیدروژنی

خودروهای سوخت هیدروژنی

هیدروژن در صنعت به وسایل نقلیه ای اطلاق می‌شود که سوخت مصرفی برای تولید نیروی محرکه ی موتور آن ها، هیدروژن می باشد. موتورهای هیدروژنی در وسایل پرتاب راکت‌های فضایی، ...