شرکت گاز استان قزوین

شرح خدمت:

بوزدایی بشکه های مرکاپتان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.