فروش کپسول نیتروژن، قیمت گاز نیتروژن، سیلندر نیتروژن، فروش سیلندر نیتروژن،خرید قیمت نیتروژن،نیتروژن در اصفهان، فروش نیتروژن مایع، فروش نیتروژن در اصفهان، خرید فلاسک نیتروژن

نیتروژن یا ازت

یکی از عنصرهای شیمیایی با علامت اختصاری N2 ، عدد اتمی ۷ ، وزن اتمی آن 14، دمای ذوب آن 86/209- درجه سلسیوس و نقطه جوش آن 8/195- درجه سلسیوس وبه صورت ...