آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1397
اردیبهشت
دوشنبه
3
            
 
در این ازمایش،بطری نوشابه را با نیتروژن مایع پر می کنند،سپس وقتی ورقه کاغذ را به نزدیکی ان میااورند،ورقه اتش میگیرد !!