آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
تیر
سه شنبه
25
            
 

عنوان: سیلنـدرهاي گاز- جابجایی ایمن- آیین کار
Gas cylinders – Safe handling

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین الزاماتی برای جا به جایی ایمن، استفاده و انبارش سیلندرهای گازهای فشرده دایمی، گازهای مایـع شده، یا محلول می باشد. این استاندارد فقط برای سیلندرهای گاز که حجم آنها از 0/5L تا 150L است، کاربرد دارد. برای کاربردهای ویژه گاز نظیر جوشکاری، غواصی و ایجاد محیط خنثی و ...، الـزامات دیگری نیز مورد نیاز است و این استاندارد همه آنها را در بر نمی گیرد.

برای اطلاعات بیشتر >>  استاندارد 7566