آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
تیر
سه شنبه
25
            
 

عنوان :گاز اکسیژن طبی- ویژگی ها و روش های آزمون
Oxygen for medical use - Specification and test methods

این استانــدارد برای اکسیــژن ذخیره شده به صورت گاز در سیلندرهای تحت فشار یا قوطی های فلزی آئروسل و به صورت مایع در ظروف نگهدارنده اکسیژن مایع که برای مصارف پزشکی عرضه می شوند ، کاربرد دارد. این استانـدارد ملی ویژگی های گاز اکسیژن برای مصارف پزشکی را در بر می گیرد. برای مصارف پزشکی ، اکسیـژن مایع به گـاز تبدیل شده و مورد استفاده قرار می گیرد. این استانـدارد برای تغلیظ کننده اکسیژن در سیستم های لوله کشی گاز طبی، کاربرد ندارد.

برای توضیحات بیشتر >> استاندارد 3240