آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
تیر
سه شنبه
25
            
 

عنوان : گـاز اکسیژن / OXYGEN

این استاندارد ویژگی ها و روش های نمونه برداری و آزمـون های مربوط به اکسیـژن محتوی، انیدریک کربنیک محتوی و کل هیـدرو کربورهای محتوی را در اکسیژن تحت فشار(در داخل سیلندر) برای مصارف صنعتی در بر می گیرد ولی شامل ویژگی های اکسیژن مورد استفاده در هواپیمایی یا پزشکی بمنظور تنفس نمیباشد.

برای اطلاعات بیشتر >>  استاندارد 603