آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
تیر
سه شنبه
25
            
 
*اردستان گاز پیمانکار پروژه های nitrogen purging در سرتاسر کشور*
تامین نیتروژن مایع و تجهیزات مرتبط با purging همراه با اجرای عملیات در محل

عملیات اكسیژن زدایی یا Purging

اكسیژن زدایی به عملیاتی اطلاق می گردد كه جهت تخلیه یا آزاد كردن هوا و اكسیژن موجود در سیستم و خطوط لوله‌  قبل از راه اندازی انجام می گردد.
 برای جلوگیری از مخلوط شدن گاز قابل اشتعال و هوای درون لوله‌ها لازم است كه  هوا و اكسیژن موجود در سیستم به خوبی تخلیه گردد. حتی الامكان جهت خارج سازی هوای درون سیستم از گاز های خنثی مانند نیتروژن استفاده می گردد. با تزریق گاز خنثی و جایگزین نمودن آن به جای اكسیژن، از تماس مواد هیدروكربوری با اكسیژن جلوگیری می گردد. 
به منظور تمركز و ایمنی بهتر درحین انجام عملیات Purging تعداد افراد مرتبط با عملیات را باید به حداقل رساند.
هنگام انجام عملیات Purging هیچ شعله روبازی در محیط كار مجاز نمی باشد .
انفجار مخلوط گاز و اكسیژن بستگی به درصد تركیب گاز ( 5 تا 15 درصد حجمی) با اكسیژن دارد بنابراین ورود اولین توده گاز به سیستم خطرناكترین زمان برای ایجاد انفجار می باشد.

فشار Purging نباید از  Psig5  تجاوز نماید. افزایش بیش از این مقدار ممكن است یك تغییر محسوس در محدوده انفجار مخلوط گاز و هوا پیش آورد.

با اعمال فشار متناوب می توان فضاهای هوای مرده پایانی را Purge نمود.
با انجام آزمایشات متناوب می توان به میزان اكسیژن موجود در سیستم پی برد.
هنگامی كه خطوط لوله و سیستم‌ Purge گردید، واحد مربوطه جهت آغاز راه اندازی در یك وضعیت ایمن اقرار خواهد گرفت.