آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
تیر
سه شنبه
25
            
 

درباره جوشکاری مرطوب در زیر آب طی بیشتر بدانیم smiley
 

 قطعه ای که قرار است جوش داده شود از یک طرف به مدار الکتریکی متصل بوده واز طرف دیگر مدار به الکترود فلزی . این دو قسمت از مدار (الکترود و قطعه کار) کمی به یکدیگر نزدیک شده ولی بعد از مدتی از یکدیگر فاصله می گیرند. در حین نزدیک شدن الکترود به قطعه کار، جریان الکتریکی وارد شکاف شده و باعث ایجاد یک جرقه الکتریکی پایستار می شود(قوس) و باعث ذوب شدن فلز در آن ناحیه و شکل گرفتن حوضچه جوش می شود. در این زمان، نوک الکترود ذوب شده و ذره های کوچک فلز در حوضچه مذاب جمع می شود. در طول این عمل جریان مذابی، نوک الکترود را پوشش داده و روکش الکترود گاز محافظ را ایجاد می کند. که موجب استحکام بخشیدن به قوس شده و همان طور که گفته شد از جریان فلز مذاب محافظت می کند. قوس در یک منطقه حفره مانند ذوب می شود و جوش را پدیدار می سازد.

 

جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید
کانال تلگرام ما:https://t.me/ardestangas