آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
تیر
سه شنبه
25
            
 

چهارعنصردیگربه جدول تناوبی اضافه شد!
چهارعنصردیگر به طور رسمی به ردیف هفتم جدول تناوبی اضافه شدند:نیهونیم(Nihonium)،مسکوویم(Moscovium)،تنسین(Tennessine)واوگانسون(oganesson).
از ماه ژانویه درباره این چهارعنصرشنیده ایم اما آیوپاک(اتحادیا بین المللی شیمی محض وکاربردی)درنهاین اعلام کرده است که نام های پیشنهادی به طوررسمی به تصویب رسیده اند.این خبررا سازمان درتاریخ ۱ دسامبر منتشر کرده است.جزییات بیشتر در:

Goo.gl/vguA4s
منبع:سایت بیگ بنگ