آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
تیر
دوشنبه
3
            
 
 
CO2
صنایع فلزی و ماشین آلات

دی اکسید کربن برای حذف دود قرمز در طول ضایعات قراضه استفاده می شود، و حذف بخارات در جریان (تولید کروم / نیکل) یا شمش (تولید زون / پت)
دی اکسید کربن در جوشکاری قوس استفاده می شود.
دی اکسید کربن در کشـاورزی 
دی اکسید کربن در کشاورزی برای کربناته نوشیدنی مانند نوشابه، آب معدنی و آبجو استفاده می شود.
دی اکسید کربن باعث افزایش عمر مفید بسیاری از محصولات غذایی با استفاده از قارچ و باکتری های دی اکسید کربن می شود 
دی اکسید کربن برای خنک کردن یا بسته بندی  غذا و کنترل دمای آن استفاده می شود.
همچنین برای کنترل دما در طی توزیع با دی اکسید کربن در حالت جامد (یخ خشک)
دی اکسید کربن برای استخراج کافئین از قهوه استفاده می شود


http://ardestangas.com/pages/search?q=%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86&lang=fa