آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
تیر
دوشنبه
3
            
 

هیدروژن ابتدا به عنوان یک منبع انرژی جایگزین معتبر در اوایل دهه 1970 به طور رسمی ارائه شد اما تا کنون هرگز به عنوان منبع انرژی رقابتی در مقیاس نبوده است.
با توجه به تقاضای جهانی برای هیدروژن در دهه های آتی به طور قابل توجهی افزایش یافته است، که تصمیم ژاپن برای قرار دادن هیدروژن وارداتی در قلب اقتصاد خود است،کشور استرالیا خود رهبر جهان در تولید و صادرات هیدروژن است.
در سال گذشته کشور اعلام کرد که یک استراتژی ملی هیدروژنی را توسعه خواهد داد که براساس آن، یک راه هماهنگ برای جلوگیری از مزایای رقابتی استرالیا، از جمله تبدیل شدن به یک بازیکن بزرگ هیدروژنی جهانی
هیدروژن یک منبع انرژی سازگار با محیط زیست است. همچنین یک رسانه ایدهآل برای ذخیره انرژی از منابع احیا کننده مانند باد و انرژی خورشیدی است که به واسطۀ ماهیت خود، نوسانات دارد. باد هم همواره ضربه نمیزند و زمانی که آن را انجام می دهد، هرگز در سرعت ثابت نیست. مشابه ، خورشید تنها در طول روز می درخشد، و در هوای معتدل تر، در ماه های تابستان فقط به اندازه کافی قوی است.
در نتیجه تقاضای دسترسی به انرژی از منبع بازسازی مانند اینها به روشهای ذخیره سازی موثر بستگی دارد
هیدروژن نقش کلیدی در اینجا بازی می کند، زیرا از انرژی باد و نیروگاه های خورشیدی می توان برای الکترولیز آب استفاده کرد.
سپس هیدروژن ایجاد شده می تواند فشرده یا مایع شود و تا زمانی که لازم است ذخیره شود .