آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
تیر
دوشنبه
3
            
 
آرگون گاز آرگون سیلندر آرگون خطرات گاز آرگون
استنشاق آرگون :

گاز آرگون از طریق استنشاق می تواند جذب بدن انسان شود گاز آرگون بی اثر است و به عنوان گاز ساده طبقه بندی می شود .استنشاق گاز آرگون در غلظت به دلیل کاهش اکسیژن می تواند منجر به سرگیجه ،تهوع ، استفراغ ، از دست دادن هوشیاری و مرگ شود .
آیا گاز آرگون سمی است ؟
اگر چه گاز آرگون گازی غیر سمی است اما 38 درصد چسبناک تر از هوا می باشد بنابراین در مناطقی که بسته باشد آسیب دیدگی بالاتر است و تشخیص گاز دشوار تر زیرا آرگون گازی بی رنگ ، بی بو و بی مزه است .
آیا آرگون با هر چیزی  واکنش نشان می دهد ؟
آرگون گاز نجیب است و با هیچ عنصری واکش نشان نمی دهد حتی در دماهای بالا تحت هیچ شرایط خاصی واکنش نشان نمی دهد

یک دانشمند موفق به تولید تنها یک ترکیب آرگون شد که بسیار بی ثبات بوده و در دماهای پایین واکنش نشان نمی داد .