آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
تیر
دوشنبه
3
            
 

▪️P10*** 10% Methane in Argon Compressed

فروش گاز پیتن با کیفیت بالا
گازمیکس پیتن(
P10) در مجموعه گاز اردستان باگرید بالاست که با فرمول P10 شناخ
ته می شود و از۱۰درصد گازمتان و ۹۰ درصد گازآرگون تشکیل شده است. گاز
P10 بی رنگ و بی بو است و از هوا سنگینتر است. 
- از گاز
P10 در کروماتوگرافی گازی و برای آنالیز عناصر به روش XRF (طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس) استفاده می شود.

درحال بارگزاری