آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
تیر
سه شنبه
25
            
 

*** فروش گاز کالیبراسیون وارداتی در سیلندر های یک‌بارمصرف مخصوص کالیبره کردن دتکتور و آنالایزر ها ***

* Calibration Gas, 25 PPM H2S in Nitrogen
* Calibration Gas, 30 PPM H2S in Nitrogen 
* Calibration Gas, 50 PPM H2S in Nitrogen
* Calibration Gas, 100 PPM H2S in Nitrogen
* Calibration Gas, 10 PPM CO in Nitrogen
* Calibration Gas, 50 PPM CO in Nitrogen
* Calibration Gas, 100 PPM CO in nitrogen
* Calibration Gas, 50% LEL CH4 in Air
* Calibration Gas, 100% LEL CH4 in Air
* Calibration Gas, 50% LEL H2 in Nitrogen/Air
* Calibration Gas, 100% LEL H2 in Nitrogen/Air
* Calibration Gas, 25 PPM H2S, 100 PPM CO, 50% LEL CH4, 18% O2 in N2
* Calibration Gas, 30 PPM NH3 in Nitrogen
* Calibration Gas, 50 PPM NO2 in Nitrogen

 
درحال بارگزاری