آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
تیر
سه شنبه
25
            
 

گرما در مجاورت گاز هیدروژن امکان احتراق و یا انفجار مهیب دارد .واکنش این گاز با هوا،هالوژن ها، اکسیژن و سایر اکسید کننده ها  سبب احتراق می شود .غلظت بالای هیدروژن در محیط به روند کاهشی اکسیژن مبدل شده و سبب بیهوشی یا مرگ می شود و هم چنین در حالت مایع بسیار سرد نیز باید مراقب آن بود.این گاز بی بومی باشد و میزان زیاد ان در محیط قابل تشخیص نیست .برای اندازه گیری میزان غلظت این گاز از ردیاب های گازی خاص باید استفاده کرد.
 

* هیدروژن مایع، اغلب برای ذخیره سازی استفاده می شود چرا که فضای کم تری را نسبت به گاز هیدروژن اشغال می کند. هیدروژن مایع اغلب در سوخت موشکی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
* هیدروژن هم چنین به عنوان یک سوخت جایگزین برای اتومبیل ها مورد نظر قرار گرفته است. 
* هیدروژن در صنایع شیمیایی و نفت کاربرد داشته و همچنین در سطح وسیعی در فیزیک و مهندسی مثل جوشکاری و یا به عنوان سرد کننده مصرف می شود.

https://telegram.me/ardestangas  : نشانی تلگرام مجموعه
درحال بارگزاری