آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
تیر
سه شنبه
25
            
 

نظر به اهميت موضوع و ایمنی استفاده از گازهاي طبي در درمان و با توجه به اينكه گاهي در بعضي از مراكز درماني و بیمارستان های کشور  با عدم آگاهی درنحوه استفاده ، بي توجهي به گرید ودرجه خلوص گازها ، عدم استفاده از تجهیزات و اتصالات درست، بي دقتي در رنگ سیلندر مورد استفاده ‌و انجام ندادن آزمون هاي دوره اي سيلندرها، اهميت ندادن به نكات ايمني و محل نگهداری گازها و همچنين فراموشي موضوع مهمي چون آموزش پرسنل مرتبط با استفاده از گازها، زندگي يك يا چند بيمار به خطر افتاده و اتفاقات ناگوار به وقوع مي پيوندد، لذا ضرورت ايجاب مي كند كه در به كارگيري ضوابط ودستورالعمل هاي استاندارد در اين زمينه دقت خاص به عمل آيد .✔️  

(دارای گواهینامه گاز اکسیژن طبی از اداره استاندارد)

گازهاي طبي شامل كليه
*گازهاي بيهوشي
*گاز اكسيژن طبی
*دي اكسيد كربن
*هواي فشرده
می باشد.

 

 رزومه تست هیدرواستاتیک سیلندر