آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
تیر
سه شنبه
25
            
 
«اردستان گاز تأمین کننده میکس های صنایع سیمان»


Oxygen + Nitrogen
Carbon monoxide + Nitrogen
(P 10 gas (Methane + Argon
Carbon monoxide + Oxygen + Nitrogen
Pure Nitrogen

https://telegram.me/ardestangas     <<<  تلگرام مجموعه اردستان
09303912463
@ardestangas