آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
تیر
سه شنبه
25
            
 

پودر های خاموش کننده از نظر کیفیت و قدرت خاوش کنندگی بایستی از ویژگی زیر برخوردار باشد:
- درجه ریزی و ترکم
- مقاومت در برابر به هم چسبندگی
- سمی نبودن
- و کلیه ساز و کار خاموش کنندگی 
این خاموش کننده ها از 1 کیلو تا 50 کیلو می باشد ، که انواع بزرگتر آن به دلیل وزن زیاد بر روی چرخ قرار گرفته و گاهی اوقات در جایی ثابت نصب می گردند .