آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
خرداد
جمعه
3
            
 

گازهای مبرد-سرد کننده-فریون


 از جمله گازهای رایج فریونی
R22,R134a,R11,R141b,R504,R504,R404 
برای انواع مصارف صنعتی و خانگی و تهویه مطبوع و کلیه صنایع تبریدی