• EN
  • |
  • FA

صنایع

Electronic

گاز نیتروژن در تولید قطعات الکترونیکی محصولات

Environment

سوخت های زیستی از جلبک ها و co2

Laser & Cutting

گاز میکس لیزر ، کالیبراسیون لیزر

Sport/Recretion

کاربرد گازها در ورزش و تفریح

Automotive

کاربرد گاز آرگون در صنعت خودرو سازی و هوافضا

Aerospace

گاز زنون در صنعت هوا فضا

Welding

Oxy-Acetylene welding

Metals

صنایع ماشین آلات و ساخت فلزات

Medical

گاز بیهوشی نیتروس اکساید (NO2)

Mining/Minerals

گاز های صنعتی در مواد معدنی ومعادن

Food

عنصر نیتروژن در صنعت مواد غذایی

Medical Equipment

گاز هلیوم دردستگاه های MRI

Chemicals

مصرف نیتروژن در صنایع شیمیایی

laboratory

مصرف آرگون در مراکز تحقیقاتی وآزمایشگاه ها

Agriculture

تولید و استفاده از کود آمونیاک بی آب