• EN
 • |
 • FA

مخلوط های گازی / مخلوط گازی آزمایشگاهی

مخلوط گازی آزمایشگاهی

مخلوط گازی آزمایشگاهی

گاز میکس p10 (پیتن)

ساخته شده از مخلوط 10%گاز متان Methne Gas و 90 درصد گاز آرگون Argon Gas

گاز P10 بی رنگ ، بی بو و از هوا سنگین تر است با توجه به درصد بالای متان درگاز P10 پیتن این گاز قابل اشتعال می باشد و ممکن است در فضاهای بسته تجمع یابد .مخلوط های گازی P10 در دستگاه های آنالیز مواد به روش XRF و طیف سنجی فلورسانس پرتوهای ایکس مورد استفاده قرار می گیرد که به صورت گسترده ای در صنعت و مراکز پژوهشی کاربرد دارد .این گاز ممکن ایت به شدت با اکسیدان و مواد اکسید کننده واکنش دهد .

کاربرد های گازP10
 • برای آنالیزور های اشعه ایکس
 • دردستگاه های کروماتوگرافی  
 • دتکتور جذب الکترون ECD
 • گاز حامل در صنعت انرژی هسته ای
 • همچنین در آنالیز عناصر XRF کاربرد به سزایی دارد .
 
استاندارد و ایمنی گاز P10

برای سیلندر های گاز p10 به دلیل آتش زا بودن باید از شیر های چپ گرد استفاده نمود .شیر سیلندر های در نظر گرفته شده برای این سیلندر ها شیر های DIN 1 و BS3 می باشد .سیلندر های گاز P10 در حجم های 5.10.20.40 و 50 لیتری با فشار 150 بار قابل ارائه می باشد .رنگ سیلندر گاز P10  طبق استاندارد بدنه طوسی و گلویی آبی نماد گاز آرگون و نوار قرمز نماد گاز متان و اشتعال زا بودن این گاز است .

احتیاط در نگهداری سیلندر های گازP10
 • سیلندر های حاوی گاز P10 در محیطی زیر 50 درجه سانتی گراد و به دور از مواد قابل اشتعال ذخیره شوند .
 • سیلندر ها به صورت عمودی و در محلی امن برای جلوگیری از واژگونی نگهداری شوند .
 • سیلندرها حتما باید دارای کلاهک های محافظ شیر سیلندر باشند .
 • هرگز اقدام به انتقال گاز از سیلندر گاز P10 به سیلندر دیگر نکنید .
 • سیلندر حتما باید دارای برچسب ایمنی و مشخصه ی گاز درون سیلندر نیز باشد .