• EN
  • |
  • FA

صنایع / Mining/Minerals

Mining/Minerals

Mining/Minerals

گاز های صنعتی در مواد معدنی ومعادن

امروزه استفاده از گازهای صنعتی در فرایند های  بهره برداری، عملیات اکتشاف و همچنین بطور گسترده در فرایند های آنالیز و فراورش مواد معدنی فراگیر شده است. از کاربردهای گازهای متفاوت میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

 -تزریق گاز نیتروژن به منظور رقیق سازی گازهای قابل اشتعال و کاهش خطر انفجار در معادن.

 -استفاده از گاز اکسیژن و هوای فشرده به منظور تنفس کارکنان معادن در حفاری های عمیق.

- استفاده از گازهای خالص و مخلوط های گازی به منظور آنالیز فراورده های معدنی.

-استفاده از گاز اکسیژن در فرآوری فلزات فولاد ، مس ، سرب و روی ، کوره های شیشه ای ، کوره های سیمانی.

-استفاده از هیدروژن در صنایع معدنی به عنوان یک ماده کاهش دهنده در تولید فولاد و روی.

- آرگون در ساخت فولادهای با کیفیت بالاتر به عنوان گاز در حال دمش استفاده می شود تا از تشکیل نیترید جلوگیری گردد.

- از آرگون به عنوان گاز بی اثر در ساخت تیتانیوم برای جلوگیری از اکسیداسیون و واکنش با نیتروژن استفاده می شود.

- ازت به صورت گاز یا مایع به طور معمول برای خنک شدن قالب فلزات معدنی استفاده می شود و مانعی محافظ برای سطح اکستروژن ایجاد می کند که از اکسیداسیون سطح جلوگیری مینماید.