• EN
  • |
  • FA

مقاله ها / کاربرد اکسیژن در پرورش آبزیان

کاربرد اکسیژن در پرورش آبزیان

کاربرد اکسیژن در پرورش آبزیان
Application of Oxygen in Aquaculture

کاربرد اکسیژن در پرورش آبزیان

کاربرد گاز اکسیژن

گاز اکسیژن در پرورش ماهی ها کاربرد زیادی دارد.  از مرحله تخمک گذاری تا زمان حمل و نقل محصول نهایی برای فروش از گاز اکسیژن استفاده می شود.
حفظ سطح گاز اکسیژن پایدار در مخزن، متابولیسم ماهی ها را افزایش می دهد، که به نوبه خود تبدیل غذا به توده ماهی را افزایش می دهد. بنابراین نرخ تبدیل خوراک (FCR) ماهیان را کاهش می یابد، یعنی هزینه کمتری برای هر کیلوگرم ماهی صرف می شود. در واقع حفظ سطح اکسیژن پایدار در مخازن باعث افزایش تولید می گردد. با افزودن اکسیژن مایع رشد ماهی افزایش پیدا می کند. از گاز اکسیژن برای تولید ازن جهت استریل آب استفاده می شود.
 
برای مطالعه ی ادامه ی مقاله، فایل PDF را از اینجا یا قسمت پایین صفحه دانلود فرمایید.