• EN
  • |
  • FA

مقاله ها / دتکتور و میکس های LEL

 دتکتور و میکس های LEL

دتکتور و میکس های LEL
Detectors and LEL mixes

دتکتور و میکس های LEL

دتکتورهای LEL و مخلوط های گازی

فرایند احتراق یک واکنش شیمیایی بسیار ساده است که در آن یک ماده قابل اشتعال، سریعاً با اکسیژن واکنش داده و در نتیجه،انرژی آزاد می شود. این انرژی غالبا به صورت گرما و گاهی اوقات به صورت شعله نمایان می شود.
مواد اشتعال پذیر معمولا ترکیبات هیدروکربنی هستند و در فاز جامد، مایع، گاز و بخار موجود می باشند.در این مقاله، گاز ها و بخار های اشتعال پذیر بررسی می شوند.
 
 برای مطالعه ی ادامه ی مقاله، فایل PDF را از اینجا یا قسمت پایین صفحه دانلود فرمایید.