• EN
  • |
  • FA

مقاله ها / کاربرد نیتروس اکساید در افزایش شتاب خودرو ها

کاربرد نیتروس اکساید در افزایش شتاب خودرو ها

کاربرد نیتروس اکساید در افزایش شتاب خودرو ها

شتاب دهنده

 
نیتروس اکساید گازی بی رنگ، بی بو، با طعم کمی شیرین که خود مشتعل نمی شود ولی به شعله وری آتش کمک کند. وزن مولکولی این گاز 44 است و در اتمسفر به طور طبیعی با غلظت  ppm 5/0موجود است.
نیتروس اکسید در صنعت از حرارت دادن نیترات آمونیوم (NH4NO3) در 270 درجه سانتی گراد به دست می آید. البته در این فرآیند گازهای ناخالصی دیگری تولید می شود که در مراحلی بسیار حساس و دقیق، این ناخالصی ها گرفته شده و در سیلندرهای مخصوص آبی رنگ ارائه می شود. نقطه انجماد نیتروس اکساید 90.81- و نقطه ی جوش 88.48- درجه ی سانتی گراد است.
 
کاربرد نیتروس اکساید در افزایش شتاب خودرو ها
 
یکی از موارد کاربرد نیتروس اکساید، تقویت موتور خودرو است. نیتروس اکساید یک سوخت نیست که با سوختن آن در موتور اتومبیل بتوان انرژی تولید کرد. این گاز وقتی وارد سیلندر می شود، به دلیل گرمای زیاد داخل محفظه به اتم نیتروژن و اکسیژن تجزیه می گردد. در این تجزیه پیوند بین اتم ها شکسته می شود.
این عمل با گرفتن گرما از سیلندر همراه است در نتیجه دمای محفظه احتراق کم می شود. خیلی سریع اتم های فعال اکسیژن با هم ترکیب شده و مولکول اکسیژن را به وجود می آورند. حال اگر ما مقداری سوخت اضافی وارد سیلندر کنیم می توانیم با گاز اکسیژن حاصله، سوخت اضافی را بسوزانیم و نیروی بیشتری تولید کنیم. توجه داشته باشید که سوزاندن سوخت اضافی زمانی ممکن است که دمای سیلندر پایین باشد که تجزیه نیتروس اکساید، این شرایط را فراهم می آورد. در این فرایند گاز نیتروژن حاصل از تجزیه نیتروس اکساید، هیچ نقشی در احتراق نخواهد داشت.
نیتروس اکساید در محفظه های تحت فشاری به نام های "باتل هیتر" و "باتل وارمر" در خودرو نگهداری می شود. فشار داخل این محفظه باید بین 850 تا 1100 پی اس آی (psi) باشد تا بتواند گاز را در حالت مایع نگاه دارد. گاز نیتروس اکساید از طریق شلنگ تحت‌فشار به مجرای تنفس موتور (و یا خود سیلندر) تزریق می‌شود. به هنگام تزریق نیتروس اکساید، این گاز از حالت مایع به گاز تبدیل می‌شود زیرا نقطه جوش آن در حدود 88- درجه سانتی‌گراد است. در این تغییر فاز، دمای مخلوط هوا کاهش می‌یابد و درنتیجه فرآیند احتراق بهتر صورت می‌گیرد.
 
نیتروس اکساید به سه صورت به موتور تزریق می‌شود:
 
1-تزریق خشک: در این حالت، گاز نیتروس اکساید به‌ تنهایی وارد مجرای تنفس خودرو می‌شود و سیستم سوخت‌رسانی به ‌گونه ‌ای تنظیم می‌گردد که سوخت اضافی را وارد موتور کند.
2-تزریق مرطوب: در این تزریق، گاز نیتروس اکساید و سوخت اضافی ابتدا باهم مخلوط می‌شوند و از راه نازل وارد مجاری تنفس موتور می‌گردند.
3-تزریق مستقیم: در این حالت برای هر سیلندر یک تزریق کننده وجود دارد به‌ طوری‌ که از هر یک از این نازل‌ها، گاز نیتروس اکساید همراه با سوخت اضافی وارد محفظه احتراق می‌شود. این حالت بیش‌تر در خودروهای مخصوص مسابقه کاربرد دارد.
سیستم نیتروژن اکسید در تقویت خودرو اگر به‌ درستی به کار گرفته شود، مشکلی برای موتور ایجاد نمی‌کند. این امر زمانی میسر می شود که سیستم را با ساختار موتور هماهنگ شده و از یک محفظه نیتروس اکساید مناسب با تجهیزات حفاظتی استفاده شود.