• EN
  • |
  • FA

گازهای خالص / CL

CL

CL

گاز کلر

کلر گازی به رنگ زرد مایل به سبز است که در گروه هفتم جدول تناوبی عنصر ها قرار دارد . عدد اتمی کلر 17 می باشد. کلر را با علامت اختصاری Cl نشان می دهند وجز گروه هالوژن ها می باشد .کلر در سال 1774 توسط شیمیدان آلمانی - فرانسوی کارل والهم شیلر کشف شدو در سال 1810 همفری دیوی دانشمند بریتانیایی نام کلر را برای این عنصر انتخاب کرد .

روش تولید ودستیابی

گاز کلر را می توان از الکترولیز محلول آب نمک حاوی سدیم کلراید بدست آورد .این عنصر در طبیعت فقط به صورت ترکیب با سایر عناصر به ویژه سدیم به شکل نمک طعام (NaCl)و همچنین در کانالیت و سیلویت یافت می شود .به طور کلی برای تهیه کلر با توجه به روش تولید ،نیاز به محلول آب نمک و جریان برق مستقیم می باشد .

کلر را می توان از الکترولیز محلول کلرید سدیم با یکی از 3 روش زیر بدست آورد :

الکترولیز سلول جیوه

الکترولیز سلول دیافراگم

الکترولیز غشایی یا ممبراینی

 کاربرد ها:

برای از بین بردن باکتری و سایر میکروبهای موجود در ذخائر آب آشامیدنی بکار می رود .

 کلر عنصری بسیارمهم در تصفیه آب و مواد گند زدا در انواع سفید کننده ها می باشد .

از این گاز در حوضچه های پرورش ماهی و زالو به منظور گند زدایی آب استفاده می گردد .

از پرکاربردترین مواد استفاده از گاز کلر می توان به آب استخرهای ورزشی اشاره کرد .

گاز کلر در صنعت کاغذ سازی و پارچه بافی جهت رنگ برای کاغذ و پارچه و سفید کردن آن استفاده می شود .

استاندارد رنگ و شیر سیلندر :

کلر به صورت مایع و گاز آتش زا نبوده و با سایر مواد قابلیت ترکیب شدن دارد .کلر دارای بویی خفه کننده و شدیدا سمی می باشد .رنگ سیلندرهای این گاز یکپارچه زرد می باشد .برای گاز کلر از شیرهای راست گرد رزوه بیرون BS6 استفاده می شود .