• EN
  • |
  • FA

مخلوط های گازی / مخلوط گازی صنعتی

مخلوط گازی صنعتی

مخلوط گازی صنعتی

مخلوط گازی صنعت لیزر و برش

مخوط گازی صنعتی لیزر و برش

یکی از مخلوط های گازی است که برای انواع لیزرهای گازی و برشکاری مورد استفاده قرار می گیرد که این دستگاه لیزر گاز کربنیک ، کربن دی اکسید CO2 است .

مخلوط های گازی مورد استفاده در این دستگاه متشکل از هلیوم ، گاز کربن دی اکسید ،نیتروژن و درصد کمی از گاز هیدروژن ،بخار آب می باشد . برانگیختگی مولکول های گاز نیتروژن و اکسیژن به وسیله ی جریان الکتریکی اتفاق می افتد و گاز هلیوم باعث خنک شدن عملیات می شود .

لیزر برش

برش لیزر فرآیندی است که در آن پرتو لیزر با حرارت بالا باعث برش مواد می شود.مهمترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت برش و لیزر قدرت لیزر و نوع گاز مصرفی برای دستگاه می باشد .انتخاب نوع دستگاه بستگی به نوع مواد برش ،ضخامت و کیفیت لبه برش دارد.  لیزرهایCO2 معمولا در طول موج 10/6میکرومتر ساطع می شوند اما سای خطوط طیفی در منطقه 9 الی 11 میکرومتر وجود دارد .

در بیشتر موارد قدرت توان خروجی بین بعضی از ده ها وت و بسیاری کیلو وات است.راندمان تبدیل نیرو می تواند بسیار بالاتر از 10% باشد .با توجه به قدرت خروجی بالا و طول موج بلند مدت انتشار لیزر های CO2 نیاز به اپتیک مادون قرمز با کیفیت بالا دارند که اغلب از موادی مانند سولفید روی ساخته می شود .