• EN
  • |
  • FA

مخلوط های گازی / مخلوط گازی کالیبراسیون

مخلوط گازی کالیبراسیون

مخلوط گازی کالیبراسیون

Calibration Gas

گازهای کالیبراسیون

یکی از زیر گروه های مخلوط های گازی می باشد .که مطابق با سفارش مشتری و مطابق با استاندارد تولید می شود .در تولید گاز کالیبراسیون بستگی به حساسیت دستگاه کالیبره دارد برای مصارف دقیق تر باید از گاز خالص استفاده کرد که باعث می شود کالیبره دقیق تری انجام شود .این امر در امور آزمایشگاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.گاز های کالیبراسیون به صورت درصدی ppm و ppb تولید می شود .گازهای کالیبراسیون بیشتر در صنایع نفت و گاز ، پتروشیمی، حفاری ،معادن، صنایع پزشکی و... کاربرد دارد .

انواع گاز های کالیبراسیون :

گاز کالیبراسیون دستگاه های گازسنج

گاز کالیبراسیون آنالایزرهای گازی

گاز کالیبراسیون کروماتوگرافی گازی

تولرانس تولید :

تولرانس به میزان اختلاف بین درصد غلظت سفارش داده شده و غلظت تحویلی گاز کالیبراسیون گفته می شود بطور مثال گاز کالیبراسیون سفارش داده شده و غلظت تحویلی گاز کالیبراسیون گفته می شود .بطور مثال گاز کالیبراسیون سفارش شده 250ppm گاز مونوکسید کربن در بالانس گاز نیتروژن است و گاز تولید کننده با تلورانس (10% مثبت و منفی)می باشد به این ترتیب باید تولید کننده غلظت گاز را 225 تا 275  بگیرد تا تلورانس به وجود آمده کاهش یابد .بدیهی است که گاز های کالیبراسیون پس از تولید توسط دستگاه های آنالیز مورد بررسی قرار گرفته ودرصدی از عدم قطعیت در نظر گرفته می شود .

کالیبراسیون چیست ؟

کالیبراسیون به زبان ساده به معنای اندازه گیری وصحت وسیله ی اندازه گیری مطابق با مرجع تایید شده می باشد که باعث کیفیت برتر و انجام آزمایش های دقیق از طریق انجام آزمون ها با اطمینان انجام می پذیرد .

کاربرد های گاز های کالیبراسیون

سنجش های تکمیلی کنترل کیفی صنایع آزمایشگاهی

کالیبره کردن تجهیزات اندازه گیری

کالیبره کردن دستگاه های کروماتوگرافی گازی (گاز کالیبراسیون هیدروکربنی در صنایع پالایشگاه و پتروشیمی)

کالیبره کردن آنالایزر های گازی و دستگاه های گاز سنج

دستگاه های گاز سنج در دستگاه های صنایع حفاری (گاز کالیبراسیون سولفید هیدروژن)