• EN
  • |
  • FA

سیلندر / Helium

Helium

Helium

هلیوم

رنگ سیلندر گاز یکی از مهمترین مواردی است که در زمینه ی ایمنی باید رعایت شود تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود .در ایران به موضوع رنگ سیلندر ها در استاندارد ISIRI712 به آن  پرداخته شده است .

گاز هلیوم عمدتا دارای سیلندرهایی به رنگ قهوه ای یکپارچه می باشند .گاهی سیلندرهای هلیوم به رنگ طوسی و با گلویی قهوه ای هم مشاده می شود .گاز هلیوم در کپسول های 50 لیتری و فشار کاری 150 تا 250 بار موجود و به فروش می رسد .گاز هلیوم به صورت وارداتی بوده که با خلوص بالا و ناخالصی های کم با گرید 6(99.9999) و گرید 5.5(99.9995) موجود وارائه می گردد .