• EN
  • |
  • FA

سیلندر / Oxygen

Oxygen

Oxygen

اکسیژن

رنگ سیلندر گاز یکی از مهمترین مواردی است که در زمینه ی ایمنی باید رعایت شود تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود .در ایران به موضوع رنگ سیلندر ها در استاندارد ISIRI712 به آن  پرداخته شده است .

گازاکسیژن به دلیل واکنش پذیری بالایی که دارد کارگران می بایست در برخورد با سیلندرهای گاز نهایت دقت را بعمل آورند وبه هیچ وجه با دست و یا دستکش آلوده به روغن به سیلندرها نزدیک نشوند . سیلندرگاز اکسیژن دارای بدنه طوسی و گلوئی سفید می باشد .شرکت گاز اردستان تامین کننده گاز اکسیژن داخلی با خلوص یا گرید 4(99.99) می باشد .