• EN
  • |
  • FA

گازهای خالص / C2H2

C2H2

C2H2

گاز استیلن

استیلن یا اتین کوچکترین عضو خانواده الکین های هیدروکربنی است .استیلن به دلیل پیوند سه گانه با هیدروژن و اتم کربن جز دسته ی مواد اشباع نشده است .استیلن در صنعت اهمیت و کاربرد بالایی دارد و به عنوان ماده اولیه برای سنتز و پیش ماده مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد .
استیلن قابل نگهداری و قابل حمل است .تولید استیلن در اشل صنعتی از اکسید شدن جزئی و محدود متان در دمای 1500درجه سانتی گراد و در مدت زمان محدود و بسیار کوتاه در حد 1 صدم ثانیه می باشد .امروزه روش متداول تولید استیلن از واکنش کاربید کلسیم در آب است که در ژنراتور های مخصوص انجام می شود که تقریبا 80 درصداستیلن برای ترکیبات شیمیایی و 20 درصد برای تولید اکسی استیلن در جوشکاری و برش فلزات است .احتراق استیلن در اثر اکسیژن شعله ای با حرارت 3300 درجه سانتی گراد را به دنبال دارد .

کاربرد های گاز استیلن در صنایع مختلف :

  • - کاربرد گاز استیلن در تولید لامپ های استیلن
  • - کاربرد گاز استیلن در جوشکاری
  • - کاربرد گاز استیلن در برشکاری
  • - کاربرد گاز استیلن در دستگاه جذب اتمیک

گروه صنعتی گاز اردستان عرضه کننده انبوه گاز و مایع استیلن آزمایشگاهی و صنعتی در سراسر کشور