• EN
  • |
  • FA

سیلندر / Hydrogen

Hydrogen

Hydrogen

هیدروژن

رنگ سیلندر گاز یکی از مهمترین مواردی است که در زمینه ی ایمنی باید رعایت شود تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود .در ایران به موضوع رنگ سیلندر ها در استاندارد ISIRI712 به آن  پرداخته شده است .

گاز هیدروژن بسیار آتش زا و آتشگیر است و می تواند در هوا و در بازه ی گسترده ای از غلظت بسوزد به همین دلیل سیلندر های گاز هیدروژن به رنگ قرمز یکپارچه می باشد گاز هیدروژن را معمولا در سیلندر هایی با حجم های 40 و 50 لیتری و در فشار کاری 150 بار به فروش می رسد گاز هیدروژن وارداتی در سیلندر هایی با حجم 50 لیتر و گرید یا خلوص 99.9999 گرید 6 موجود وعرضه می گردد .در مراکزی که مصرف هیدروژن بالایی دارند گاز هیدروژن را در مخازن مخصوص هیدروژن به نام تیوپ تریلر نگهداری می کنند .

شرکت گاز اردستان تامین کننده گاز هیدروژن در گرید های 6 (99.9999) و گرید 5(99.999) می باشد .