آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1397
اردیبهشت
دوشنبه
3
            
 

هلیوم (Helium) گازیست بی اثر، بی رنگ، بی بو که در گروه گازهای نجیب قرار دارد.
هلیوم در گریدهای 4, 5 و 6 طبقه بندی می شود.
هلیوم گازی بی خطر و کاملا غیر سمی و غیر قابل اشتعال می باشد.
شارژ گاز هلیم در سیلندرهای 3 , 5 , 10 , 20, 40 و50 لیتری انجام می شود.
رنگ اختصاری کپسول گاز هلیوم قهوه ای رنگ می باشد.

CERTIFICATE OF HELIUM :  BY ARDESTANGAS