آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1397
مهر
دوشنبه
2
            
 

خدمتی دیگر از گاز اردستان:

( اینبار با ساخت پالت های متحرک - بدون نیاز به جرثقیل )

این پالتها که تنها در مجتمع گاز اردستان طراحی و ساخنه میشوند بجز خصوصیات قبلی مانند استحکام فوق العاده اسکلت و تمام استیل بودن رامپ قابلیت حمل بدون نیاز به جرثقیل را نیز دارا میباشند