آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
خرداد
چهارشنبه
1
            
 
شرکت گاز اردستان 
تولید و توزیع گاز های ترکیبی ، کالیبراسیون، آزمایشگاهی ،طبی و صنعتی 
ترکیبات گازی/گاز های مخلوط/گاز ترکیبی /گاز میکس/گاز کالیبراسیون/ مخلوط گاز جوش/میکس جوش /مخلوط گاز /جوشکاری  Mixture  Gas Calibration
شرکت گاز اردستان دارنده گواهینامه آزمون و کالیبراسیون به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد استان اصفهان و تولید کننده انواع مخلوط های گازی در حد ppm  ودرصد و تامین کننده گاز های خالص و همچنین کالیبراسیون همراه با صدورگواهینامه معتبر از شرکت گاز اردستان می باشد .اساس روش GMAW ایجاد قوس الکتریکی مابین الکترود و قطعه مورد نظرمی باشد .
در هنگام عمل جوش جلوگیری از ورود نیتروژن و اکسیژن جو باعث بهبود کیفیت جوش می شد.
به همین علت بسته به نوع روش از گاز های خالص و مخلوط هایگازی متفاوتی استفاده می شود که وظیفه افزایش نفوذ پذیری قوس الکتریکی ،بالا رفتن برقراری قوس و عدم پاشش جرقه دارد .
انواع روش جوشکاری :
  1. جوشکاری ذوبی :مانند TIG,MI,MAG…
  2. جوشکاری فشاری
                                                                                                                                                                                
در هر روش گاز ترکیب گازی یا گاز خالص متفاوتی استفاده می شود .
ترکیب (1 تا 99درصد )از دی اکسید کربن /هلیوم/اکسیژن/گاز هلیوکس(گاز ها مخلوط)/گاز ترکیبی و گاز میکس که می تواند از ترکیب دو یا چن عنصر تشکیل شده باشد با نسبت های مختلف و معین و با دقت بالا و دارای  بالاترین کیفیت و استاندارد برای مصارف گوناگون بنا به سفارش مشتری تولید می شود .از این رو مخلوط های گازی گاز ترکیبی و گاز میکس در واحد تولید شرکت گاز اردستان به دو صورت درصدی و  ppm و با استفاده از روش وزنی در سایز های مختلف سیلندر تولید می گردد .
مخلوط های گازی و یا گاز های چند جزیی در طیف گسترده ای برای جوشکاری ،برشکاری ،پردازش لیزری ،خودروسازی ،سیمان سازی ،ابزار دقیق ،آزمایشگاه ها،تجهیزات پزشکی ،میکروب شناسی ،پتروشیمی ،پالایشگاه ها ،پلیمر سازی ،نیروگاه برق و داروسازی ها استفاده می شود .
گاز های مخلوط ،گاز ترکیبی و گاز میکس و یا گاز های چند جزیی با ترکیب دلخواه از گاز های زیر از 1 تا 99% در سبد محصولات شرکت گاز اردستان قرار دارد ،هیدروژن ،نیترژن ،اکسیژن ،هلیوم ،آرگون ،منواکسید کربن و...
 He /Co /Ar / H2 / N2 / Nitric Oxide(1-99%)
و...
مشخصات گاز های مخلوط :گاز های ترکیبی و گاز میکس و یا گاز های چند جزیی و گاز کالیبراسیون دقیقامعلوم بوده و جهت کالیبراسیون دستگاه های آنالیز شیمیایی و یا دستگاه ها و وسایل تولید مورد استفاده قرار می گیرد .
کلیه اجزا گاز اعم از بنیان و ناخالصی ها بایستیبه دقت و با ذکر میزان دقیق مقدار هر یک براساس ppmمشخص باشند
ترکیبات گاز کیفیت بالا در صنایع مختلف شامل جوش ،برش ،سیمان سازی ،داروسازی ،صنایع نفت و گاز پتروشیمی ،فولاد سازی ، ذوب آهن و لیزر و بسیاری از گاز های ترکیبی استفاده می شود .سرکت گاز اردستان تولید کننده انواع گاز های مورد استفاده در صنعت .
گاز های میکس پزشکی
این گاز های ترکیبی شامل گاز های :نیتروژن ، اکسیژن ، آرگون ، هلیوم، نیترویاکساید ، دی اکسید کربن ، آنتونوکس، نیتروژن مایع با خلوص بالا
این گاز ها در سیلندر های مختلف (کوچکترین تا بزرگترین سایز ) و در تانکر قابل عرضه است .
مصارف :
صنایع داروسازی ،پزشکی ، اتاق عمل وآزمایشگاه های تخصصی ،MRIو ...
 
 
  اساس روش GMAW ایجاد قوس الکتریکی مابین الکترود و قطعه مورد نظر می باشد .
در هنگام عمل جوش جلوگیری از ورود نیتروژن و اکسیژن جو باعث بهبود کیفیت جوش می شد.
به همین علت بسته به نوع روش از گاز های خالص و مخلوط هایگازی متفاوتی استفاده می شود که وظیفه افزایش نفوذ پذیری قوس الکتریکی ،بالا رفتن برقراری قوس و عدم پاشش جرقه دارد .
انواع روش جوشکاری :
  1. جوشکاری ذوبی :مانند TIG,MI,MAG…
  2. جوشکاری فشاری
                                                                                                                                                                                
در هر روش گاز ترکیب گازی یا گاز خالص متفاوتی استفاده می شود .
ترکیب (1 تا 99درصد )از دی اکسید کربن /هلیوم/اکسیژن/گاز هلیوکس(گاز ها مخلوط)/گاز ترکیبی و گاز میکس که می تواند از ترکیب دو یا چن عنصر تشکیل شده باشد با نسبت های مختلف و معین و با دقت بالا و دارای  بالاترین کیفیت و استاندارد برای مصارف گوناگون بنا به سفارش مشتری تولید می شود .از این رو مخلوط های گازی گاز ترکیبی و گاز میکس در واحد تولید شرکت گاز اردستان به دو صورت درصدی و  ppm و با استفاده از روش وزنی در سایز های مختلف سیلندر تولید می گردد .
مخلوط های گازی و یا گاز های چند جزیی در طیف گسترده ای برای جوشکاری ،برشکاری ،پردازش لیزری ،خودروسازی ،سیمان سازی ،ابزار دقیق ،آزمایشگاه ها،تجهیزات پزشکی ،میکروب شناسی ،پتروشیمی ،پالایشگاه ها ،پلیمر سازی ،نیروگاه برق و داروسازی ها استفاده می شود .
گاز های مخلوط ،گاز ترکیبی و گاز میکس و یا گاز های چند جزیی با ترکیب دلخواه از گاز های زیر از 1 تا 99% در سبد محصولات شرکت گاز اردستان قرار دارد ،هیدروژن ،نیترژن ،اکسیژن ،هلیوم ،آرگون ،منواکسید کربن و...
 He /Co /Ar / H2 / N2 / Nitric Oxide(1-99%)
و...
مشخصات گاز های مخلوط :گاز های ترکیبی و گاز میکس و یا گاز های چند جزیی و گاز کالیبراسیون دقیقامعلوم بوده و جهت کالیبراسیون دستگاه های آنالیز شیمیایی و یا دستگاه ها و وسایل تولید مورد استفاده قرار می گیرد .
کلیه اجزا گاز اعم از بنیان و ناخالصی ها بایستیبه دقت و با ذکر میزان دقیق مقدار هر یک براساس ppmمشخص باشند
ترکیبات گاز کیفیت بالا در صنایع مختلف شامل جوش ،برش ،سیمان سازی ،داروسازی ،صنایع نفت و گاز پتروشیمی ،فولاد سازی ، ذوب آهن و لیزر و بسیاری از گاز های ترکیبی استفاده می شود .سرکت گاز اردستان تولید کننده انواع گاز های مورد استفاده در صنعت .
گاز های میکس پزشکی
این گاز های ترکیبی شامل گاز های :نیتروژن ، اکسیژن ، آرگون ، هلیوم، نیترویاکساید ، دی اکسید کربن ، آنتونوکس، نیتروژن مایع با خلوص بالا
این گاز ها در سیلندر های مختلف (کوچکترین تا بزرگترین سایز ) و در تانکر قابل عرضه است .
مصارف :
صنایع داروسازی ،پزشکی ، اتاق عمل وآزمایشگاه های تخصصی ،MRIو ...