پالت چرخ دار یا متحرک

طراحی و ساخت پالت چرخدار : پالت های چرخدار یا متحرک با اتصالات و رامپ تمام استیل با تست نشتی 150 تا 300 بار در حجم سیلندر 40 لیتری ،سیلندر50 ...

پالت گاز هیدروژن

طراحی و ساخت پالت هیدروژن : ساخت پالت های گاز هیدروژن یا پالت گاز حمل سیلندر گاز با اتصالات و رامپ تمام استیل با تست نشتی 150 تا 300 بار ...

پالت گاز میکس تنفسی

طراحی و ساخت پالت گاز میکس تنفسی : کپسول‌های غواصی همچنین باید سبک باشد که در ساخت آن از آلومینیوم استفاده میشود و برای کاهش وزن این سیلندر ها، از ...

پالت گاز اکسیژن

طراحی و ساخت پالت اکسیژن : پالت استوانه ای گاز از جنس استیل با پوشش رنگ پودری است. دارای کانال های لیفتراک دو طرفه کاملاً محصور است. مجموعه های زنجیره ...