مشاوره و خدمات مهندسی

مشاوره و خدمات مهندسی گروه صنعتی گاز اردستان، با بهره گیری از تجارب مدیران و کارشناسان خود، توانسته تا کادر مهندسی مجربی را در زمینه خدمات مشاوره، مهندسی و ساخت ...
تست و بازرسی سیلندر

بازرسی و آزمون

آلیاژ سیلندر های گاز با توجه به خواص شیمیایی گاز موجود در آنها و به علت قرار گرفتن دائم تحت فشار گاز  به مرور زمان دچار خوردگی و خستگی می ...